KASVAVA on kokonaisvaltainen malli

Kasvava tarkoittaa ihmisen koko elämän eri osien läpikäymistä ja tasapainon rakentamista kaikkeen omassa elämässä olevaan, omaan olemiseen ja tekemiseen ja niiden välille. Kasvavan rakenteen alussa on 8 kaikille yhteistä vaihetta ja sen jälkeen osioita, joista kukin valitsee itselleen sopivat oman tarpeensa mukaan, omassa aikataulussaan ja valitsemassaan laajuudessa. Tavoitteena on järjestäytyminen ja kyky hallinnoida oman elämän tasapainoa. Kasvava prosessi voi kestää osaltasi yhden tapaamisen tai useita vuosia, tarpeesi ja tahtosi mukaan. 

 • Tila ja aika tulla tutustumaan, nähdä tilat, kuulla ihmisten tarinat ja tarjolla oleva tuki, jotta voi valita itselleen sopivaa itselleen sopivaan aikaan. Mahdollisuus tehdä valinta osallistua Kasvavan prosessin alkuvaiheisiin 2-8.
 • Oman elämän kokonaisvaltainen kartoitus, paperia, kynä ja yksinkertaiset ohjeet käydä läpi elämän eri osa-alueet.
 • Oman elämän suunnitelma. paperia, kynä ja yksinkertaiset ohjeet miten hahmottaa mitä elämässään haluaa muuttaa, mitä vahvistaa ja miten sen voi tehdä.
 • Oman elämän ajankäytön hahmottaminen ja konkreettisesti tehtävä oman näköinen, kokoinen ja pituinen kalenteri, jonka avulla jatkossa omaa aikaansa voi hallinnoida.
 • Yksinkertaisesti ohjeistettu työskentely oman elämän muutossuunnitelman muuttamisesta konkreettisiksi teoiksi omaan kalenteriin.
 • Oman elämän historian ja elämän oppien kokoaminen yhdelle paperille yksinkertaisten ohjeiden mukaan.
 • Rakenteellinen ohjeistettu yhteistapaaminen niiden tahojen kanssa, joiden tukea ja ymmärrystä oman elämän suunnitelman toteutuminen tarvitsee.
 • Viikottain pidettävä tarpeen mukaan käytettävissä oleva rakenteellinen oman elämän tarkistustapaaminen, jossa kukin tarkastelee omaa kokonaiselämäänsä, tekee tarkistuksia omaan ajankäyttöönsä, olemiseensa ja tekemiseensä ja saa tilata tarvitsemiaan ja haluamiaan asioita.
 • Osiosta kaksi lähtien ihminen voi halutessaan toimia avainhenkilönä Kasvavan prosessin 8 ensimmäisessä vaiheessa. Kasvavassa tittelit on poistettu, haluttaessa anonyymiys turvattu, siten vastuussa on avainhekilö: avaa ovet ja lukee työskentelyjen ohjeet osallistujille.
 • Ihminen keskittyy oman olemisen tasapainottamiseen tarkastelemalla omaa sisäistä ja ulkoista maailmaansa ja tekemällä tarvittavia muutoksia saamaan elämänsä vastaamaan omia tarpeita ja tahtojaan. Osion ajankäyttö ja toimenpiteet määrittyy Ankkureissa.
 • Kasvavassa keskitytään olemisen ja tekemisen tasapainoon ja työ jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen työhön. Rakenteellisissa kasvuryhmissä keskitytään omaan olemiseen, elämän kysymyksiin ja omaan sisäiseen muutostarpeeseen.
 • Kasvavassa keskitytään olemisen ja tekemisen tasapainoon ja työ jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen työhön. Rakenteellissa työryhmissä tehdään kokreettisia työtehtäviä sekä tutkitaan omaa työntekemisen tapaa ja siihen liittyviä ajatuksia ja tuntemuksia.
 • Ihminen tekee ja toimii tasapainottaen olemistaan suhteessa tekemiseensä ja olemiseen yhdessä toisten kanssa. Osion ajankäyttö ja toimonnot määrittyy Työryhmässä.
 • Ihminen voi liittyä erilaisiin työryhmiin ja tehdä työtä rakenteen sisällä tai rakenteesta ulos mm. yhteistyötä Kasvavan keskuksen ulkopuolelle.
 • Ihminen tekee omaa osaamistaan vastaavia tehtäviä yksin ja yhdessä muiden kanssa ja harjoittaa edelleen kaipaamiaan taitoja, tietoja ja ominaisuuksiaan.
 • Osiossa 3 ihminen tunnistaa osaamisensa ja tekemisen intohimonsa ja astuu asiansa tuntijuuteen, itselliseen työntekijyyteen.
 • Ihminen toteutuu elämässään kaikessa osaamisessaan tehden oman visionsa mukaisia toimia.

Miksi ihmeessä tällaisia vaiheita? Miksen vaan auta sinua.

Niin, minä en voi vaan auttaa sinua. Eikä kukaan muukaan saa sinua millään poppakonstilla alkaa voimaan hyvin. Paremmin voiminen on prosessin tulos, muutoksen jonka kukin meistä itse tekee itsessämme ja elämässämme. Me voimme saada ja saammekin toisiltamme virikkeitä, ärsykkeitä ja ajatuksia, joista meille voi syntyä oivalluksia, mutta työ täytyy silti tehdä itse omassa kehossaan, mielessään, sydämessään ja sielussaan tai mitä sanaa haluaakaan muutoksensa paikasta käyttää.

Kukin meistä itse myös tekee muutoksia niissä olosuhteissa missä elämämme ja vaihe vaiheelta, pikkuhiljaa, elämämme muuttuu ja uupumus helpottaa, masennus katoaa ja alamme taas nauttia elämästä. Nähdä värejä, tuntea tunteita, aistia luontoa tai kokea kaipaamaansa rauhaa, tasapainoa.

Olipa elämäsi tavoite mikä vaan, sen saavuttamiseen tarvitaan sinua ja sinun tekojasi ja sinua ja sinun tekojasi tukemaan on syntynyt Kasvava rakenne, työtavat ja työvälineet kuin tilapäiseksi selkärangaksi vahvistumisesi tiellä.

Jokaisella sanalla, teolla, viivan ja viivan puuttumisella on merkitys. Kasvavan työskentelyt ovat syntyneet tietenkin koko elämänkokemani kautta ja osa sitä kokemaa on 16 vuotta yhteistyötä kanssani samoja kokeneiden eri alojen osaajien kanssa.

Kun on tullut väsymys, uupumus ja joillekin masennus tai oma reakointitapa omaan elämäntilanteeseen on diagnosoitu jollakin muulla nimellä, siitä on käynnistynyt muutosprosessi, jossa elämää alkaa hahmottamaan uudella tavalla. Ja siitä uudesta tavasta ja vanhoista hyvistä käytänteistä ja kokeilemalla ja kasvamalla on syntynyt työskentelyitä ja tapoja toimia, jotka auttavat, tukevat ja vahvistavat ihmistä itseään auttamaan itseään ja samalla muita. Ja tietenkin, siten ne muut auttaa samalla sinua.

KATJA LEMBERG

040 7534101
katja.lemberg@kasvava.org

KASVAJAT RY

Y-tunnus 2673143-4
Kärsäjärventie 1
49210 Huutjärvi

KASVAVA KESKUS PYHTÄÄ

Stockfors Patruunantalo
Harjuntie 111
Pyhtään kirkonkylä

Avoinna sopimuksen mukaan.
Yhteys Katja Lemberg
040 7534101

TUKITEKO Oy

Laskutus:
Y-tunnus 2979129-9
PL 23
49461 Hamina

info@tukiteko.fi
www.tukiteko.fi

 

2021 Kasvajat ry, Katja Lemberg  / Kaikki oikeudet pidätetään / Sivut teki Heartwaves Design / LUE TÄSTÄ TIETOSUOJALAUSEKKEEMME