Ihmiskeskeisten palvelujen tuottaminen

TYÖNANTAJA

Onko työntekijäsi aivan loppu? Väsynyt, jopa uupunut tai jo sairaslomalla? Mietitkö mitä tarjoaisit hänelle tai miten selvittäisit hänen tilannettaan?

Mitä yrityksellenne tarkoittaa, jos lähetätte meille työntekijän lepäämään?

SOTE-TYÖNTEKIJÄ

Oletko tilanteessa, jossa et tiedä mihin lähettäisit pahoinvoivan asiakkaasi? Tuntuuko, että tunnit ei riitä ja asiakkaan kokonaistilanne ei oikein ole kenenkään tiedossa? Tuntuuko, että jostakin ei oikein saa kiinni?

SOTE-KEHITTÄJÄ JA PÄÄTTÄJÄ

Haluaisitko saada toimivampia palveluita? Haluaisitko tietää miten ihmiset kokee olemassa
olevat palvelut? Tai millaisia toiveita ihmisillä olisi palveluille? Miten toiveet huomioidaan ja toteutetaan palveluissa? Haluaisitko kuulla riippumattomia palvelunkäyttäjiä ja sote-alan ammattilaisia uusien suunnitelmiesi tai päätöstesi pohjalle?

”Masentuneella, väsyneellä, uupunella  ihmisellä ei ole pohjalla ollessaan suojanaan omaa rakennetta, joka auttaisi pitämään elämän ja arjen hallussa. Silloin koin hyödyllisenä Kasvavan tukirakenteen, joka mahdollisti oman toipumiseni  / kasvamiseni.”

KOKEMUKSIA KASVAVASTA

TYÖNTEKIJÄN TYÖKYVYN TUKEMINEN, KASVAJAT

Kokemus työntekijän työkyvyn tukemisesta Kasvavan avulla

Nuorten ihmisten mielenterveysongelmien yleistyminen näkyy selvästi työelämässä. Olen ohjannut työnantajana masennus- ja ahdistusoireista kärsiviä nuoria työntekijöitä Kasvavaaan Katjan avun piiriin. Ne työntekijät, jotka ovat tämän avun halunneet hyödyntää, ovat kokeneet saaneensa tilanteeseensa apua.

Kasvavan ajattelumaailman  kautta olemme yrityksenä myös ymmärtäneet, että työn muokkaaminen työntekijän voimia ja osaamista vastaavaksi on välttämätöntä työhönpaluun onnistumiseksi mahd. pitkien sairauslomien päättyessä. Näen tärkeänä jatkossa, että työntekijöillä olisi mahdollisuus ennaltaehkäistä omaa väsymystään, uupumustaan, masennustaan, ahdistustaan. 

Työelämän muutokset ja työyhteisön toimintatapojen muutokset ovat tärkeä asia työntekijän hyvinvoinnin edistämiseksi. Työnantaja ei kuitenkaan voi muuttaa työntekijän henkilökohtaisen elämän solmukohtia, jotka väistämättä kuitenkin vaikuttavat työntekijän työkykyyn. On siis entistäkin tärkeämpää puhua kokonaishyvinvoinnista, johon kuuluu työntekijän = ihmisen, koko elämän kokemusmaailma.

Kasvavan rakenteen avulla on mahdollista tukea työtä tekevän ihmisen omaa henkilökohtaista kasvua, sekä työntekijänä kasvua. Kasvun tukirakenne on mahdollista ottaa myös osaksi työyhteisön kehittämistä. 

* Yrittäjä ja esimies

MASENNUS- JA AHDISTUSOIREISEN LÄHEISEN AUTTAMINEN, KASVAJAT

Kokemus masennus- ja ahdistusoireisen läheisen auttamisesta Kasvavan tiedon tuella

Perehtymiseni Kasvavan toimintaan ja sen tuomiin asiakasvaikutuksiin, sekä  omakohtainen kokemus Kasvavan toipumista ja kasvuprosessia edistävästä vaikutuksesta on auttanut minua ymmärtämään masennus- ja ahdoistusoireista kärsivän läheiseni tarpeita akuutissa avuntarpeessaan. 

Koska apua ei auttamisjärjestelmässämme aivan heti saa, on ollut hyvin tärkeää että olen pysytynyt ottamaan vastaan läheiseni tunteet ja ajatukset, jotka akuutissa vaiheessa ovat olleet läheiselleni pelottavia ja voimakkaita. Ymmärrys toipumisprosessin kulusta on auttanut minua olemaan rinnalla vahva ja olen kokenut, että olen pystynyt selkeyttämään läheiseni tilannetta hänen kanssaan ja antamaan toivoa jaksamaa prosessia eteenpäin. 

Olen  auttanut läheistäni löytämään julkisesta auttamisjärjestelmästä palveluja, joiden avulla on myös mahdollista saada apua kuormittavaan muutostilanteeseen. Olen saanut itse tukea Kasvavasta Katjalta tässä tilanteessa omaan jaksamiseeni ja varmistanut häneltä, että autan oikeilla tavoilla läheistäni. 

Kasvavan tuki ulottuu siis myös mielenterveysoireisen ihmisen lähipiiriin, se on merkittävä asia tässä kokonaisuudessa ollut; että läheinen jaksaa ja ymmärtää tilanteen eri vaiheet. Haaste auttamisjärjestelmässämme on kuitenkin se, että kellään ns. virallisella auttajalla ei ole sitä aikaa annettavissa, jonka akuutissa vaiheessa oleva avun tarvitsija tarvitsee sillä hetkellä, jotta ahdistus- yms. oireet pystyisi pitämään ihmisen sietokyvyn rajoissa. 

* Äiti

TYÖUUPUNEEN JA TYÖSTÄ TIPPUNEEN TUKEMINEN, KASVAJAT

Työuupuneen ja työstä tippuneen kokemus

Tipahdin työelämäongelmieni ja niistä kummunneen työuupumuksen takia pois työelämästä vuonna 2013. Olin tutustunut Kasvavaan toimintaan aiemmin samana vuonna projektitapaamisessa, jossa sain tietoa Kasvavan toiminnan taustoista ja tavoitteista. Olin jo silloin vaikuttunut toiminnan asiakaslähtöisestä kehittämistavasta ja olimme sopineet projektivastaavana toimineen Katja Lembergin kanssa projektien välisestä yhteistyöstä.  

Projektien välinen yhteistyö ei siis toteutunut. Sitä vastoin löysin itseni hakemasta apua omiin ongelmiini Kasvavan tuesta. Olin väsynyt, uupunut ja minulla oli elämänmuutokseen liittyviä masennusoireita, jotka estivät Kasvavaan  toimintaan liittyessäni normaalin työn tekemisen. Kävin läpi ns. Kasvavan rakenteen mukaisen Kasvuputken, selkeytin elämäntilannettani, arvojani ja sen hetkisiä tarpeitani, tein eteenpäin vieviä suunnitelmia ja aikataulutuksia, hahmotin minulle sopivaa ajankäyttöä, kävin läpi menneisyyttäni ja verkostoani joka voisi olla avuksi eteenpäin päästäkseni. Kasvuputken avulla kaikki sekava ja sotkuinen alkoi saada muodon. Pystyin katsomaan eteenpäin ja opin ymmärtämään mitkä toimintatapani minussa ja ympäristössäni olivat johtaneet siihen, että kuormituin ja menetin elämäni hallinnan.  

Merkittävää oli myös saada peilata omaa tilannetta, tunteita, ajatuksia ja kokemuksia vertaisten kanssa. Rakenteeseen kuuluvissa Ankkuri-tapaamisissa sain luotua viikkotasolle mielekkeitä tavoitteita ja toimintasuunnitelman, jonka toteutumista arvioin myös viikottain. Kasvuryhmät olivat rakenteellisia vertaisryhmiä, joissa käsiteltiin henkilökohtaisia itselle ajankohtaisia asioita, toista ohjaamatta, neuvomatta tai arvostelematta. 

Masentuneella, väsyneellä, uupunella  ihmisellä ei ole pohjalla ollessaan suojanaan omaa rakennetta, joka auttaisi pitämään elämän ja arjen hallussa. Silloin koin hyödyllisenä Kasvavan tukirakenteen, joka mahdollisti oman toipumiseni  / kasvamiseni. 

Kun sain ensin oman elämiseni ja olemiseni peruspalikoita järjestykseen, minulle oli hyvin hyödyllistä saada mahdollisuus alkaa tekemään Kasvavassa olevia työtehtäviä oman kiinnostukseni suuntaamilla tavoilla. Valmentauduin Kasvavan rakenteen asiantuntijaksi, jolloin pystyin toimimaan avainhenkilönä rakenteen mukaisissa toiminnoissa, esim. ohjaamaan Kasvuputki-toimintaa. Pystyin antamaan työpanokseni myös Ray-rahoitteisen projektin kehittämistyöhön ja työllistyin osa-aikaisesti palkkatyöhön projektiin. Sain varmuutta siihen, että uupumuksen ja masennuksen piilottamat voimavarat olivat vielä olemassa. Löysin uuden alun: perustin syksyllä 2015  yrityksen ja olen siitä lähtien toiminut yrittäjänä, joka työllistää tällä hetkellä 9 työntekijää. 

Kokemukseni on se, että  Kasvavan menetelmät paitsi auttavat väsyneitä, uupuneita ja masentuneita, myös ennaltaehkäisevät näitä oireita / ilmiöitä. Auttamisjärjestelmästämme puuttuu matalan kynnyksen avoin toiminta, johon voisi liittyä jokainen joka kokee elämässään muutostarvetta. Erityisen merkittävänä omassa kasvuprosessissani näen Kasvavassa eteenpäin vievät työvälineet ja niiden käyttöön sekä oman prosessin eteenpäin viemiseen liittyvän tuen.

* Olen työskennellyt sote-alan johto- ja kehittämistehtävissä vuodesta 2009. Sitä ennen olen tehnyt hoiva- ja kuntoutustyötä pääsääntöisesti ikääntyneiden muistisairaiden parissa vuodesta 1999. Koulutukseltani olen lähihoitaja ja geronomi (AMK). Olen opiskellut lisäksi projektinhallintaa AaltoProssa ja suorittanut yritysjohtamisen erityisammattitutkinnon vuonna 2019, päivitän tutkintoa tällä hetkellä johtamisen erityisammattitutkinnoksi. Olen kiinnostunut Kasvavan rakenteen hyödyntämisestä työyhteisön, työntekijän, johdon ja erilaisten asiakasryhmien hyvinvoinnin edistämisessä. 

KATJA LEMBERG

040 7534101
katja.lemberg@kasvava.org

KASVAJAT RY

Y-tunnus 2673143-4
Kärsäjärventie 1
49210 Huutjärvi

KASVAVA KESKUS PYHTÄÄ

Stockfors Patruunantalo
Harjuntie 111
Pyhtään kirkonkylä

Avoinna sopimuksen mukaan.
Yhteys Katja Lemberg
040 7534101

TUKITEKO Oy

Laskutus:
Y-tunnus 2979129-9
PL 23
49461 Hamina

info@tukiteko.fi
www.tukiteko.fi

 

2021 Kasvajat ry, Katja Lemberg  / Kaikki oikeudet pidätetään / Sivut teki Heartwaves Design / LUE TÄSTÄ TIETOSUOJALAUSEKKEEMME